Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2024

listopad 9, 2023

Od wtorku  14.11.2023 rozpoczynamy przyjmowanie intencji Mszalnych na nowy2024  rok. 

Każda Msza święta ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka.

Kapłan jednak zawsze wzbudza sobie intencję, czyli modli się, aby konkretne osoby mogły otrzymać owoce Mszy świętej, którą odprawia.

Sensem intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób – żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności – w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność.

Osobista modlitwa w konkretnej potrzebie lub za konkretną osobę ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie można o niej zapomnieć. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana we Mszy świętej.

Msza święta może być sprawowana za zmarłych, za żyjących oraz w intencjach związanych z różnymi sytuacjami, jakie niesie ludzkie życie. Oczywiście, z intencji Mszy świętych wykluczone są wszelkie prośby o charakterze negatywnym lub skierowane przeciw konkretnym osobom. Takie intencje byłyby niegodziwe, gdyż stoją w sprzeczności z istotą modlitwy chrześcijańskiej.

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie Mszy świętej, gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej Mszy ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego słowa, przyjęcie Komunii świętej oraz ofiara własnego życia są doskonałym dopełnieniem modlitwy o jaką prosimy kapłana.

Mszę świętą można zamówić w dowolnej intencji, bowiem modlitwa za żywych i umarłych jest uczynkiem miłosierdzia co do duszy. Zazwyczaj zamawiamy Msze święte za naszych zmarłych. Czynimy to przy okazji rocznicy śmierci, urodzin zmarłego itp. Pamiętajmy również o żywych. Zamawiajmy więc Msze święte w intencji rodziny, konkretnej osoby lub sprawy. Dobrym zwyczajem jest podarować taki duchowy prezent na urodziny, imieniny, na dowolny jubileusz czy też przed operacją dla swoich bliskich lub za siebie.

Jak wspominaliśmy, intencje Mszy świętej można zamówić w każdej godziwej sprawie. Przykłady:

 • Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski…
 • Msza święta dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • o uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • o nawrócenie i przemianę życia…
 • przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • Msza święta wynagradzająca…
 • Msza święta o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • o nawrócenie i dobrą spowiedź…
 • pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
 • szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy…
 • Msza święta o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • w intencji Bogu wiadomej…
 • o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • dobry wybór drogi życiowej…
 • za zmarłego…
 • za zmarłych z rodziny…
 • za dusze w czyśćcu cierpiące…

Intencje przyjmujemy w kancelarii parafialnej we wtorek i w czwartek  w godzinach 10.00 – 12.00, oraz 16.00 -17.30, w sobotę w godz. 10.00 – 12.00, oraz w tygodniu po każdej Mszy Świętej w zakrystii.