Wspólnota zakonna

W Parafii św. Alojzego Orione w Warszawie posługują kapłani ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści.


  • Ks. Jarosław Gralicki FDP – proboszcz parafii, ekonom wspólnoty zakonnej, kapelan szpitala
  • Ks. Łukasz Mikołajczyk FDP – przełożony wspólnoty zakonnej
  • Ks. Piotr Baran FDP – wikariusz, katecheta
  • Ks. Krzysztof Owczarek FDP
  • Ks. Jerzy Pawłowski FDP