Wspólnota zakonna

W Parafii św. Alojzego Orione w Warszawie posługują kapłani ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści.


  • Ks. Jarosław Gralicki FDP – proboszcz parafii, ekonom wspólnoty zakonnej, kapelan szpitala – Msza Święta w niedziele o 8.30
  • Ks. Łukasz Mikołajczyk FDP – przełożony wspólnoty zakonnej – Msza Święta niedziele o 18.00
  • Ks. Piotr Baran FDP – wikariusz, katecheta – Msza Święta w niedzielę o 10.00 
  • Ks. Krzysztof Owczarek FDP – kapelan szpitala – Msza Święta w niedziele o 7.00
  • Ks. Jerzy Pawłowski FDP