20 rocznica kanonizacji św. Alojzego Orione

maj 16, 2024

16 maja 2004 roku Papież  Jan Paweł II dokonał kanonizacji Naszego Założyciela św. Alojzego Orione.

Podczas tego obrzędu kanonizacyjnego Jan Paweł II ogłosił świętymi także Włocha Hanibala Marię Di Francia, hiszpańskiego księdza Józefa Manyaneta y Vivesa, maronickiego mnicha z Libanu Nimatullaha Kassaba Al-Hardiniego oraz dwie Włoszki: Paulę Elżbietę Cerioli, po mężu Busecchi Tassis i Joannę Beretta Molla.

W kazaniu wygłoszonym po kanonizacji Ojciec Święty przypomniał pokrótce sylwetki nowych świętych. Wezwał wiernych do czerpania z nich wzorów i do stałego podążania ich drogą.

W odniesieniu do Ks. Orione Papież powiedział, że czytane podczas tej Mszy św. słowa z Dziejów Apostolskich o ludziach, “którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie”, można odnieść do św. Alojzego Orionego, całkowicie oddanego sprawie Chrystusa i Jego Królestwa. Przypomniał, że posługę apostolską tego kapłana naznaczyły “cierpienia fizyczne i moralne, zmęczenie, trudności, przejawy niezrozumienia i przeszkody wszelkiego typu”. Przywołując fragmenty jego pism, Ojciec Święty zauważył, że “serce tego stratega miłości „nie miało granic, gdyż wypływało z miłości Chrystusa”, dodając, iż “ten pokorny syn brukarza głosił, że “tylko miłość zbawi świat”.

Przemówienie Jana Pawła II

Święty Ojcze Alojzy Orione, módl się za nami!