kwiecień 7, 2024

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu

O Jezu Najmiłosierniejszy, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abyśmy w ten sposób mogli żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dobrych czynów tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się  o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym, samotnym i opuszczonym. Strzeż nas o Jezu, jako własności swojej. Miej w swej szczególnej opiece naszych duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców. Oddajemy Tobie rodziców i dzieci a zwłaszcza młodzież, która jest przyszłością Kościoła, aby zawierzyła swoje życie Twojej miłości miłosiernej. Przyjmij też do Twego Miłosiernego Serca naszych zmarłych braci i siostry. Niech cała nasza parafia  będzie Królestwem Twojego Miłosierdzia, gdzie Ty żyjesz  i królujesz na wieki wieków.

Amen.