Wigilia Paschalna

marzec 31, 2024

W Wielką Sobotę, o godzinie 20.00, po zapadnięciu zmroku, rozpoczęło się w liturgii świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata – zmartwychwstania Chrystusa. Dokonało się to przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej.

Przed rozpoczęciem liturgii w kościele wygaszono wszystkie światła. Ks. Łukasz przed kościołem poświęcił ogień, od niego zapalił szczególną świecę wielkanocną – paschał, naznaczoną pięcioma gronami w kształcie krzyża, i niosąc ją triumfalnie w procesji jako znak samego Chrystusa Pana trzykrotnie śpiewał: Światło Chrystusa.

Następnie wyśpiewany został Exultet, jeden z najpiękniejszych hymnów, jakie posiada Kościół.
Nie mniej podniosłym obrzędem Wigilii Paschalnej jest poświęcenie wody chrzcielnej. Dla przypomnienia wiernym ich dnia chrztu świętego, jego dobrodziejstw, ale także zobowiązań, jakie ten sakrament na wyznawców Chrystusa nakłada, obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej zakończyło wspólne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Aby przygotować zebranych do tego odnowienia obietnic, danych na chrzcie świętym, liturgię chrzcielną poprzedziły czytania, które przypominały nam dobrodziejstwa, jakie człowiek otrzymał od Boga. Po Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa następuje homilia.

Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełniła liturgia eucharystyczna, mająca charakter wybitnie paschalny. Wskazywała na to prefacja, odpowiednie fragmenty Modlitwy Eucharystycznej przewidziane na tę noc i radosne Alleluja, którym zakończyła się cała liturgia.