Droga krzyżowa

marzec 23, 2024

„Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14).

W dniu 22.03.2024 r. o godz.19:00 nasza społeczność parafialna przeżyła nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpoczęło się w kościele, a następnie kolejne stacje drogi krzyżowej były na terenie Szpitala Dzieciatka Jezus.

Podążając ulicami pomiędzy oddziałami szpitalnymi, w blasku pochodni, w milczeniu i refleksji, stawialiśmy kroki w ślady Chrystusa, rozważając Jego cierpienie i miłość, której okazał dla nas wszystkich. To było niezwykłe przeżycie, które pozwoliło nam zbliżyć się do tajemnicy Wielkiego Piątku, głębiej zrozumieć sens Jego ofiary i wewnętrznie przeżyć tę wielką miłość Boga do nas.

Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej było również aktem solidarności z cierpiącymi, ubogimi i potrzebującymi, których los często przypomina nam o konieczności wspierania i pomagania bliźnim. Wędrując z modlitwą i refleksją, oddawaliśmy nasze troski, nadzieje i bóle w ręce Boga, wierząc w Jego miłosierdzie i pomoc.

W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu, uczestnictwo w Drodze Krzyżowej było dla nas źródłem nawrócenia, nadziei i nowego zaangażowania w naszą wiarę. Ta piękna tradycja pozwoliła nam doświadczyć głębokości męki Chrystusa oraz Jego zwycięstwa nad śmiercią, inspirując nas do większej gorliwości w naszym życiu duchowym i codziennych wyborach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Drodze Krzyżowej, tworząc razem piękny i wzruszający moment duchowej jedności i refleksji. Niech to doświadczenie pozostanie z nami na długo, prowadząc nas ku większej świętości i bliskości z Bogiem oraz wzajemnej solidarności i miłości w naszej społeczności.

Zdjęcia