Dyspensa na piątek po Bożym Narodzeniu

grudzień 28, 2023

W piątek 29 grudnia 2023 w Archidiecezji Warszawskiej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy

Korzystający z dyspensy powinni ofiarować dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli wybraną „formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości bądź ofiarowanie jałmużny”

Mając na względzie, że piątek 29 grudnia br., przypada w okresie Oktawy Bożego Narodzenia, czasu radosnego przeżywania Tajemnicy Wcielenia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Źródło