Adwentowe porządki

grudzień 9, 2023

Spowiedź święta to takie generalne porządki naszego serca. Tak, jak przed świętami sprzątamy w naszych domach, tak samo powinniśmy posprzątać swoje serca, które jest zabrudzone naleciałościami grzechu

Jan Chrzciciel wzywa nas, abyśmy przygotowali się na przyjście Pana nie tylko do całego świata, ale w sposób szczególny do każdego z naszych serc. Ten „głos wołającego na pustyni” mówi nam, abyśmy byli czujni. Najlepszym sposobem przygotowania się na przyjście Jezusa jest skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. To jest coś, do czego wszyscy jesteśmy wezwani. Jeśli zatem czujemy Boży głos, który w sumieniu budzi w nas pragnienie spowiedzi adwentowej, ważne jest, aby dobrze przygotować się na przyjęcie tego wspaniałego daru Bożego miłosierdzia. Warto więc zastanowić się…

  1. Przed pójściem do spowiedzi

Centralnym elementem naszego przygotowania do spowiedzi jest rachunek sumienia. Wszyscy jesteśmy wezwani do spojrzenia w swoje serce i zobaczenia, gdzie zawiedliśmy w czynieniu woli Bożej. Nasz rachunek sumienia powinien być zakorzeniony w Piśmie Świętym, chodzi zwłaszcza o Dekalog i Błogosławieństwa z Kazania na górze.

Ze świadomością, że każdy z nas zmaga się z pokusami i grzechem, zastanawiam się najpierw, ile czasu minęło od naszej ostatniej spowiedzi i jakie grzechy popełniłem w tym czasie. Jedną z taktyk złego ducha w utrzymywaniu nas na naszych grzesznych drogach jest kłamstwo, które każe nam myśleć, iż jesteśmy sami w naszej walce z pokusami i grzechem.

  1. W trakcie spowiedzi

Kiedy podchodzimy do konfesjonału i rozpoczynamy spowiedź, możemy się przygotować, otwierając nasze serca na Bożą miłość, miłosierdzie i łaskę, które On wylewa na nas przez spowiednika. W książce „Wprowadzenie do życia pobożnego” św. Franciszek Salezy tak napisał o znaczeniu słuchania kapłana w konfesjonale:

„Idź do swojego spowiednika; otwórz mu swoje serce; ujawnij mu wszystkie zakamarki swojej duszy i przyjmij radę, którą ci [kapłan] daje z największą pokorą i prostotą”.

„Bóg ma nieskończoną miłość do posłuszeństwa. Często czyni pożytecznymi rady, które przyjmujemy od innych, szczególnie od tych, którzy prowadzą nasze dusze [naszych kapłanów]”.

W ten sposób stajemy się gotowi, aby być formowanym przez Ducha Świętego działającego w naszych sercach w czasie sakramentu pokuty i pojednania oraz przez rady kapłana

  1. Po spowiedzi

Po zakończeniu spowiedzi możemy przygotować się do pokuty i zrozumieć, że jesteśmy umocnieni, aby odwrócić się od grzechu, ze świadomością, że Boże przebaczenie jest bezgraniczne, ponieważ bezgraniczna jest Boża miłość.

Natomiast spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów “zadośćuczynienia” lub “pokuty”, by wynagrodził szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa (Katechizm Kościoła katolickiego, 1494).

Oprócz pokuty, Bóg daje nam w tym sakramencie łaskę, abyśmy więcej nie grzeszyli.

 

Prośmy o łaskę pojednania z Bogiem przez sakrament spowiedzi, aby nasze serca były naprawdę przygotowane na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia.

W naszej Parafii Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą Święta o 6.15, 7.00, oraz 18.00

 

Źródło