UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

listopad 20, 2023

20 listopada w Małym Dziele Boskiej Opatrzności obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Opatrzności, która jest patronką całej Rodziny Oriońskiej.

Czy synowie Boskiej Opatrzności mogliby być słabsi i ostatni w miłości do Maryi i czci dla Niej? Czyż nie jest Ona Matką i naszą niebieską Założycielką? Male Dzieło do Niej należy i jest dziełem Jej macierzyńskiej dobroci. Jest ono Jej poświęcone w sposób szczególny. Zgromadzenie nasze jest – jak wam to już niejednokrotnie mówiłem – dziecięciem Maryi. Chroni się pod skrzydłami Opatrzności Bożej jak małe pisklę oraz żyje i kroczy pod płaszczem Maryi. Wszystko, co w nim dobre, jest dziełem Maryi, a wszystko, co niestety w nim ułomne, zniekształcone i złe, jest moim dziełem i moim partactwem, a może również niektórych z was, moi drodzy synowie w Jezusie Chrystusie.

List ks. Alojzego Orione z  27 VI 1937 do współbraci zgromadzonych na rekolekcjach

Kult Maryi pod tytułem Matki Boskiej Opatrzności – wydaje się – miał początek w 1732 roku, kiedy to w kościele świętych Błażeja i Karola w Rzymie wystawiono obraz Dziewicy z Dzieciątkiem na ręku z tym właśnie wezwaniem. W 1744 roku Benedykt XIV pozwolił obchodzić rokrocznie także uroczystość Maryi, Matki Bożej Opatrzności, w sobotę poprzedzającą trzecią niedzielę listopada. Powstanie później pod tą samą nazwą konfraternia, którą uznał ten sam papież, a którą podniósł do stopnia archikonfraterni Grzegorz XVI.

Stamtąd św. Alojzy Orione zaczerpnął kult jako odpowiadający celowi i nazwie swego Zgromadzenia. Stolica Apostolska pozwoliła Synom Boskiej Opatrzności na wpisanie obchodu do własnego kalendarza dekretem z 13 grudnia 1948 roku. Później pozwolono jeszcze na tytuł głównej Patronki dekretem z 29 września 1961 roku. Msza święta została zatwierdzona 2 lutego 1972 roku i wyznaczona na dzień 20 listopada. Zatwierdzenie modlitw brewiarzowych nastąpiło dekretem z 27 stycznia 1977 roku.

Akt oddania Małego Dzieła Boskiej Opatrzności Matce Bożej

Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła. Podczas gdy kontemplujemy obok Ciebie w chwale Alojzego Orione, ojca ubogich, dobroczyńcę cierpiącej i opuszczonej ludzkości, Tobie poświęcamy Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, które od samego początku jest Twoim dziełem. Uzdolnij, o Matko, Twoich małych synów i córki, do takiej miłości, jaka wypływa z przebitego Serca Ukrzyżowanego. Za przykładem Założyciela, który wołał: Dusz, dusz!, daj im, Matko głód i pragnienie apostolskiej miłości.

Pamiętaj, o Święta Dziewico, o tej pokornej Rodzinie zakonnej, którą Ksiądz Orione, po intensywnej i przedłużonej modlitwie przed Twoim czczonym Wizerunkiem ofiarował Kościołowi. Ty zechciałaś posłużyć się Małym Dziełem wzywając jego synów i córki do najwyższego zaszczytu służby Chrystusowi w ubogich.

Chciałaś, aby byli ożywieni gorącą miłością i ufnością w Bożą Opatrzność. Niech nigdy nie przygaśnie w nich święty ogień miłości do Boga i bliźniego.

Daj im, o Matko, pełną oddania miłość do Następcy św. Piotra, wierne posłuszeństwo wobec Biskupów, wspaniałomyślną dyspozycyjność w posłudze chrześcijańskiej wspólnocie. Uczyń ich wrażliwymi na potrzeby bliźniego, uważnymi i troskliwymi wobec najuboższych i opuszczonych braci, i tych którzy są uważani za wyrzutki społeczeństwa. Spraw, aby córki i synowie Ks. Orione, ożywieni miłością bez granic wobec Chrystusa, byli zdolni ogarnąć z niewyczerpanym miłosierdziem każdą formę ludzkiej nędzy, wyrażając miłość i współczucie dla wszystkich.

4. Daj, o Maryjo, Oriońskiej Rodzinie serce wielkie i wspaniałomyślne, zdolne dotrzeć do wszystkich cierpień i otrzeć wszystkie łzy. Rozlej obfite Twoje łaski na tych wszystkich, co w każdej potrzebie z zaufaniem zwracają się do Ciebie. Aby życie Małego Dzieła Boskiej Opatrzności było poświęcone dawaniu Chrystusa ludowi a lud Chrystusowi.

5. Maryjo, jaśniejąca Jutrzenko postawiona przez Boga na horyzoncie ludzkości, w łaskawości swojej rozciągnij swój płaszcz nad nami, pielgrzymami po drogach czasu wśród wielu niebezpieczeństw i zasadzek, i przychodź nam na pomoc teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen!

Jan Paweł II. Watykan, 16 maja 2004 r.

Żródło