Módl się za nami św. Alojzy Orione.

listopad 12, 2023

Każdego 12 dnia miesiąca modlimy się przez Wstawiennictwo naszego patrona Św. Alojzego Orione. Zachęcamy do składania podziękowań i próśb 

Litania do św. Alojzego Orione

Kyrie eleison Kyrie eleison
Christe eleison Christe eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Święta Maryjo -módl się za nami
Święty Józefie – módl się za nami
Święty Alojzy Orione – módl się za nami
Synu Opatrzności Bożej – módl się za nami
Całkowicie oddany Opatrzności Ojca – módl się za nami
Uformowany w szkole Ukrzyżowanego -módl się za nami
Żyjący, aby odnowić wszystko w Chrystusie -módl się za nami
Zakochany w Maryi, Matce Boga – módl się za nami
Pełen ufności do Najświętszej Panny – módl się za nami
Czcicielu świętego Józefa – módl się za nami
Miłośniku ubóstwa – módl się za nami
Kapłanie pokorny i posłuszny – módl się za nami
Kapłanie czystego serca – módl się za nami
Ojcze sierót – módl się za nami
Cieszący się zaufaniem młodzieży – módl się za nami
Misjonarzu w krajach najuboższych – módl się za nami
Wierny Kościołowi Świętemu i Papieżowi – módl się za nami
Ty, który pracowałeś i cierpiałeś dla jedności Kościoła – módl się za nami
Mistrzu zaufania Bożej Opatrzności – módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłości do Papieża – módl się za nami
Ty, który chcesz, abyśmy odczytywali znaki czasów – módl się za nami
Wzorze cichości i przebaczenia – módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłowania tych, którzy nas nie miłują – módl się za nami
Ty, który zalecasz nam czynić zawsze dobro, a zła nigdy nikomu – módl się za nami
Ty, który orędujesz za niewierzącymi – módl się za nami
Wspomożycielu dusz czyśćcowych – módl się za nami
Przyjacielu ubogich i opuszczonych – módl się za nami
Obrońco praw ubogich – módl się za nami
Pocieszycielu strapionych – módl się za nami
Niestrudzony w poszukiwaniu grzeszników – módl się za nami
Nasz orędowniku u Boga – módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Alojzy Orione.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się : Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty , uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.